Korrektur

Godkänt korrektur innebär att annonsen är färdig för tryck. Uteblivet svar räknas som ok.

Manusstopp

Vi vill erbjuda så bra service som möjligt, därför har vi flera olika tider för manusstopp.

Torsdag kl. 12 – Företagsannons, om du vill ha hjälp med utformningen
Fredag kl. 12 – Företagsannons som kommer färdig
Måndag kl. 10 – Privatannons

Avbokningar

Bokad annons får av- eller ombokas senast två dagar före manusstopp för aktuellt nummer. Sena avbokningar debiteras med halva annonskostnaden. Har korrektur skickats kommer originalarbetet att faktureras såvida inte annonsen ombokas i kommande nummer.

Ansvar för fel i annonsen

Vi ansvarar ej för tryckfel eller andra tekniska fel vi ej styr över, t.ex. ej inkomna mejl. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För skada p.g.a. utebliven eller felaktig annons ansvaras ej. För att reklamationen ska vara giltig ska korrektur vara begärt. För material som kommer in efter manusstopp gäller ej reklamationsrätten. Reklamationer angående annonser ska göras inom tre dagar efter utgivning. Anmärkningar mot fakturor ska göras inom 10 dagar. Eftertryck eller kopiering av innehåll får ej ske utan medgivande.

Annonsgranskning

Vi förbehåller oss rätten att avböja olämpliga annonser.

Inlämning av färdigt material

Annonsen ska vara sparad som tryckoptimerad pdf med inbäddat typsnitt eller som eps med texten i banor. CMYK och 300 dpi. Annonsfilen ska döpas till: Införingsdag_annonsör. Bilder ska vara sparade som jpg eller tif och monterade i skala 1:1.