Inför annonsering tänk på att… 

 

  • upprepning lönar sig, boka fler annonser samtidigt!
  • locka med ett bra erbjudande!
  • en bra bild ökar läsvärdet!
  • inte trycka in för mycket information på för liten yta.
  • en bra rubrik fångar läsaren!
  • formulera ett bra budskap.
  • ha rätt information.
  • sortera ut det viktigaste.
  • förmedla budskapet så kortfattat och tydligt som möjligt.
  • logotyper och bilder ska vara högupplösta (minst 300 dpi).

 

kaffe